Najlacnejšie PZP

Toľko peňazí ušetríte cez najlacnejšie PZPNejeden majiteľ povinne poistiteľného vozidla sa už neraz spytoval, na čo mu toto zabezpečenie vôbec je. Že ide opäť len o vymyslené štátne nariadenie, ktorým sa prostredníctvom poisťovní pokladnica opäť zväčší. Z časti to je pravda. Z druhej strany však má tento produkt svoje reálne opodstatnenie a praktickú stránku a j pre samotných spotrebiteľov. Netreba hneď všetko vnímať cez bankové konto alebo cez nenávisť k parlamentu.

Určite si však uzatvorte to najlacnejšie zo všetkých PZP prostredníctvom online porovnania. Nemusíte sa obávať toho, že lacnejšia cenová ponuka vás neochráni. Zo zákona sú stanovené limity, ktoré musí spĺňať každé poistenie vozidla. Nemôže teda dôjsť k stavu, keď by nedošlo k preplateniu škody, ktorú spôsobíte prevádzkou svojho motorového vozidla. Dané limity sú vysoké, rádovo v miliónoch €, či už pre škody na majetku alebo na zdraví.

Ako na získanie najlacnejšej PZP ponuky?

Nemusíte chodiť vôbec ďaleko na to, aby ste získali to, čo hľadáte. Lacné PZP je vám totiž dostupné aj priamo na tejto stránke. Ak oňho máte záujem, kliknite si na vyššie vyznačený výraz. Automaticky budete presmerovaný na inú stránku, ktorá vám urobí bezplatné porovnanie viacerých ponúk. Čo tým získate? Ako čas, tak aj peniaze.

Predstavte si, že online porovnanie PZP vám zobrazí všetky vaše možnosti, vrátane tej najlacnejšej o 99% rýchlejšie, než osobne. Chodiť osobne po všetkých pobočkách je veľmi únavné a zabralo by to veľa hodín. Na čo zbytočne plytvať časom, keď všetky vaše ponuky môžete zistiť naraz, z domu a do 10 minút?

Jednoduchým riešením ako získať najlacnejšie PZP je práve cez tento odkaz, alebo kliknite na Insuro. Jedná sa o zabehnutú a overenú stránku. Môžete ušetriť na ročnej platbe ozaj veľké sumy.

Nespochybniteľnou výhodou tohto online porovnania je aj to, že skutočne získate najlepšie ponuky. Nebudú sa vám zobrazovať takí poskytovatelia, ktorí si za to priplatili. Výsledky budú maximálne objektívne, bezplatné a nezáväzné. Čierne na bielom uvidíte, že rozdiely v poistnom môžu dosahovať aj niekoľko stoviek eur. Môže platiť aj to, že najlacnejšie zákonné poistenie auta nemusí byť to najhoršie a s najnižším krytím. Pokojne ním môže byť aj to najdrahšie. Preto si zobrazené ponuky všímajte nielen cenovo, ale aj poistným krytím. Niektoré totiž kryjú rôzne havarijné riziká.

Aby ste si mohli jednotlivé ponuky porovnávať, je potrebné, aby ste vypísali formulár na základe ktorého sa vám zobrazia výsledky. Ten bude požadovať informácie o poisťovanom vozidle, ktoré vyčítate z jeho technického preukazu a niektoré informácie o jeho majiteľovi. Zo zobrazených výsledkov potom môžete hneď aj o niektoré poistenie, nemusí byť rovno lacné, požiadať. To všetko nájdete cez web Insuro.sk .

Aké udalosti kryje najlacnejšie PZP?

Palec hore pri motorePZP kryje len základ udalostí, ktoré sa netýkajú ani tak vás ako tých, ktorým ublížite. To znamená, že ak spôsobíte nejakú škodovú udalosť alebo dopravnú nehodu, zaplatené od vašej poisťovne budú mať tí, ktorých ste poškodili. Čo je asi aj celkom správne. Je vždy príjemnejšie platiť z vlastného vrecka svoje škody ako tie, ktoré ste spôsobili iným a možno v ešte väčšom rozsahu. Pri spôsobení tejto udalosti je nutné celú vec spísať s poškodeným, odfotografovať a zápisnicu odoslať do vašej poisťovne. Tá bude vec následne riešiť. Samozrejme, ak by ste boli vy ten poškodený, vec rieši ten, kto to zavinil.

Už aj to najlacnejšie povinné zmluvné poistenie auta teda kryje škody, ktoré ste spôsobili svojou nepozornosťou. Treba zdôrazniť, že nekryje úmyselne spôsobené poškodenie. Vtedy bude opäť na vás platiť všetko z vlastného vrecka. Bez tohto zabezpečenia vozidla by ste takisto museli platiť všetky škody vy.

To, že už aj to lacné poistenie auta vie byť veľmi nápomocné, dokazujú aj jednotlivé poistné limity, ktoré taktiež stanovuje štát. Každá poisťovňa  musí spôsobené škody kryť do 1 milióna eur v prípade materiálnej ujmy a pri ujme na zdraví až do 5 miliónov eur. Niektoré ponuky poisťovacích spoločností však tento limit presahujú. Ak by ste neboli poistený, kde by ste toľko miliónov na odškodnenie hľadali? Samozrejme, nikde nie je napísané, že poškodenie musí byť v takom rozsahu. No hlavne pri zdravotnej ujme je to veľmi možné. Ak nie ste milionár, tak potom by mohla takáto udalosť znamenať istý bankrot.

Čo je potrebné poistiť cez povinné zmluvné poistenie?

Zákon nariaďuje poistiť väčšinu dopravný prostriedkov, pričom nemusí ísť len o motorové, ale aj o nemotorové vozidlá. To znamená:

  • autá, nákladiaky,
  • dodávky,
  • prívesy,
  • návesy,
  • motocykle,
  • pracovné a poľnohospodárske stroje,
  • vysokozdvižné vozíky atď.

Najlacnejšie PZP sa nevzťahuje len na tie vozidlá, ktoré sú bežne súčasťou cestnej premávky, ale aj na tie, ktoré majú klasicky zákaz do nej vstúpiť. Svojou prevádzkou ale môžu poškodiť poškodenia či už materiálne alebo zdravotné. Ako základné pravidlo, ktoré určuje to, na ktoré vozidlo sa zákon aplikuje, by sme mohli určiť nasledovné. Je to na všetky vozidlá, ktoré na svoju prevádzku potrebujú platný technický preukaz.

Lacné povinné zmluvné poistenie viete nájsť nielen na auto, ale aj na každé iné vozidlo v zozname. Takže sa nemusíte obávať, že vás vyššie uvedená kalkulačka PZP bude nejakým spôsobom diskriminovať.

Nerešpektovanie sa pokutuje

Ako iste viete, policajné hliadky vás môžu pokutovať za mnoho vecí. Jednou z nich je aj neplatné povinné zmluvné poistenie auta. To zistia tak, že sa preukážete neplatnou bielou kartou, prípadne sa ňou vôbec nepreukážete. Tento skutok vás vie pripraviť aj o niekoľko stoviek eur. Preto si pred každou jazdou overte, či máte bielu kartu a či je platná. V prípade jej neplatnosti môže konať aj Obvodný úrad, ktorá vám vystaví nemennú 3 330 eurovú pokutu ako ponaučenie do budúcnosti. Preto si radšej uzatvorte najlacnejšie PZP.

Nezabudnite, že poistenie auta si zabezpečujete hlavne kvôli sebe. Ak spôsobíte nejakú škodovú udalosť, vaša poisťovňa preberá na seba vašu finančnú zodpovednosť za spôsobený skutok. Vy zaplatíte niekoľko desiatok eur za ročné zabezpečenie, no poisťovňa môže na vašom pochybení zaplatiť aj niekoľko miliónov. Bez tohto zabezpečenia musíte všetko hradiť sami.

Z článku ste sa mohli dozvedieť, kde zohnať rýchlo najvýhodnejšie najlacnejšie PZP a téme sa venuje aj tento článok.

Bezplatná PZP kalkulačka na hľadanie ponúk

Poistite svoje vozidlo cez kalkulačku poistnéhoPrvé, čo si väčšina opýtaných predstaví, keď sa povie „kalkulačka“, je nástroj s číslami a rôznymi operáciami, no v kontexte PZP hovoríme len o pomyselnom nástroji, ktorého smerodajnými údajmi budú nielen čísla (hlavne, čo sa týka údajov o vozidle), ale aj iné informácie, ktoré vo finálnom dôsledku môžu ovplyvniť celkovú cenu produktu. V tomto článku si tento internetový nástroj predstavíme bližšie, aby ste vedeli, či sa ho vôbec oplatí vyskúšať alebo nie. Začnime teda s tým, kde ho nájsť.

Rýchle a bezplatné hľadanie ponúk

Ak chcete získať ceny ponúk jednotlivých spoločností, prvá vec, na ktorú by ste sa mali preorientovať, je online zisťovanie pomocou kalkulačky PZP, ktorá vám výpočet urobí behom niekoľkých sekúnd. Predstavme si situáciu, keď by ste museli chodiť osobne do rôznych pobočiek, pretože chcete získať tú najvýhodnejšiu a najlacnejšiu ponuku. Bez preháňania by vám to zabralo aj niekoľko hodín času, nehovoriac o tom, že by ste ich museli obetovať z viacerých dní. Ušetriť čas môžete pomocou výpočtov online. Nie hodiny budú rozhodovať, ale minúty či dokonca sekundy.

Zdroj: https://www.insuro.sk/pzp/kalkulacka/

Ešte lepším a rýchlejším návodom na to, ako získať najlacnejšie PZP pomocou kalkulačky, je využiť ju online v porovnávači ponúk. Jednou z takýchto porovnávačov je cez túto stránku online. Porovnávač vám ukáže, že cenové rozdiely môžu byť až v stovkách eur. Zatiaľ čo ste váš Golf poistili v jednej spoločnosti za 300 eur, v inej ste to isté krytie mohli mať za 80 eur. Tento príklad je aplikovateľný na každé iný typ a značku vozidla.

Hore uvedená stránka obsahuje jeden formulár, ktorý vypíšete, odošlete a do niekoľkých sekúnd máte výsledky, ktoré ukazujú všetky vaše dostupné ponuky, z ktorých si určite nájdete takú, ktorá vám najviac vyhovuje. Koniec koncov by aj mala vyhovovať, lebo v pobočkách iné výsledky nedostanete, pokiaľ nie ste ich zamestnanec.

Rýchly formulár

Povedali sme si už, že na to, aby ste získali najlepšie ceny PZP, je potrebné využiť kalkulačku online, ktorá vám urobí presný výpočet ponúk. Na to však treba vypísať jeden formulár a následne ho odoslať. Nemusíte sa báť, že niekto zneužije údaje, ktoré zapíšete. Tie sú využité čisto len na vygenerovanie výsledkov. Takisto sa nemusíte báť, že porovnanie je záväzné a že si nejakú ponuku musíte vybrať, pretože tomu tak vôbec nie je. Formulár môžete vypísať len informačne, aby ste vedeli, čo očakávať, ak sa priblíži koniec platnosti vašej bielej karty. Povedzme si, aké údaje, ktoré je treba zadať do formulára, ovplyvňujú výpočet,  a tým aj výslednú cenu PZP.

  1. Auto resp. iné vozidlo

Prvou a tou najhlavnejšou časťou celého tohto produktu a formulára, je vypísanie údajov o automobile, resp. inom poisťovanom vozidle. Aby bol výpočet pomocou poistnej kalkulačky presný, musíte všetky údaje zadať aj vy presne a bez prikrášľovania, ináč vaša biela karta nebude platná. V rámci týchto  údajov je potrebné zadať účel využívania vozidla, rok výroby, priemerný počet kilometrov najazdených za rok, výkon a objem motora, maximálna prípustná hmotnosť, prevádzková hmotnosť, typ paliva atď.

  1. Majiteľ

Osoba majiteľa je takisto faktor, ktorý výslednú cenu môže ovplyvniť a ktorý treba takisto do formulára zadať. Nejde však o nič osobné, žiadne čísla, žiadne adresy, žiadne mená… Treba zadať číslo vodičského preukazu, dátum jeho vzniku, dátum narodenia, či už niekedy spôsobil dopravné nehody, ako dlho je už bez nehody atď.

  1. Špeciálne zľavové informácie

Ak si otvoríte formulár, možno sa vám môže zdať zvláštne, že výpočet ceny online môžu ovplyvniť aj také informácie ako sú napr. či máte deti do 15 rokov, účet v OTP banke, na aké obdobie chcete poisťovaciu zmluvu uzatvoriť atď. Avšak mnoho z týchto údajov môže výslednú cenu znížiť.

Ak ste všetko vypísali, dokument odošlite a do niekoľkých sekúnd si môžete študovať výsledky kalkulačky PZP, ktorá vám zobrazili presný výpočet ceny z rôznych spoločností. Ak vás niektorá zaujala, jednoduchým klikom na ňu o ňu požiadate. Dopíšete niekoľko informácii, tento krát už osobnejších, aby vaša žiadosť nadobudla platnosť. V rámci nich budete musieť zadať mailovú adresu, na ktorú vám bude odoslaných niekoľko dokumentov: návrh zmluvy, podmienky, údaje na zaplatenie poistného a dočasná 30-dňová biela karta. Dajte si pozor, aby ste túto dobu neprešvihli, ináč vás môžu prekvapiť vysoké pokuty kvôli zaniknutej povinnosti. Ako náhle zaplatíte poistné, domov vám bude zaslaná originál biela a zelená karta, platné na takú dobu, na akú ste ich uzatvorili.

S poisťovaním vozidiel sa neoplatí riskovať. Ak je vaším problémom strata času a výška poistného, vďaka kalkulačke online, ktorá vám urobí výpočet ceny PZP zadarmo a do niekoľkých sekúnd, sa už nebudete mať na čo vyhovárať a iný článok o tom si môžete prečítať aj tu na Telegraph.