Zabezpečte svoj prívesný vozík: Rovnako Dôležité Ako Poistenie Auta – PZP

Prívesné vozíky sú vernými spoločníkmi mnohých vodičov, či už ide o prepravu tovaru alebo rodinných vecí. Pri vlastníctve prívesného vozíka je dôležité mať na pamäti aj povinné zmluvné poistenie (PZP), ktoré poskytuje ochranu v prípade rôznych situácií. Pozrime sa na dôležitosť PZP pre prívesné vozíky a prečo by ste mali zvážiť jeho uzatvorenie.

1. Ochrana pred právnymi dôsledkami

PZP pre prívesný vozík nie je len o ochrane vášho majetku, ale aj o minimalizovaní právnych rizík. V prípade nehody môže byť zodpovednosť jasne definovaná, čím sa predchádza potenciálnym súdnym sporom. Poistenie vám môže poskytnúť pokojnú myseľ, že ste krytí pred možnými právnymi dôsledkami.

2. Ochrana voči škodám vzniknutým iným

Nehody sa môžu stať a môžu ovplyvniť aj iných účastníkov cestnej premávky. PZP pre prívesné vozíky poskytuje ochranu voči škodám, ktoré môžete spôsobiť iným. Týmto spôsobom nezostanete s finančnými nákladmi spojenými so škodami, ktoré by mohli byť veľké až nepredstaviteľné.

3. Ochrana pred krádežou a vandalizmom

Okrem rizika dopravných nehôd môžu byť prívesné vozíky vystavené aj riziku krádeže alebo vandalizmu. PZP môže poskytnúť ochranu voči týmto rizikám, chrániac váš majetok pred finančnými stratami spojenými s neoprávneným užívaním alebo poškodením.

4. Bezpečná prevádzka aj v zahraničí

Pre tých, ktorí často cestujú cez hranice, je dôležité mať poistenie, ktoré je platné aj v zahraničí. PZP pre prívesné vozíky môže poskytnúť ochranu aj v inej krajine, čo je dôležité pre bezpečnú prevádzku vášho vozidla mimo domovskej krajiny.

PZP pre prívesné vozíky nie je len formálnou povinnosťou, ale aj rozumným rozhodnutím pre všetkých, ktorí majú radi bezpečnú a bezstarostnú prepravu s ich verným spoločníkom na cestách.

5. Ochrana v prípade poškodenia v dôsledku prírodných živlov

Prívesné vozíky môžu byť vystavené riziku poškodenia v dôsledku nepredvídaných prírodných javov, ako sú búrky, povodne alebo iné živelné udalosti. PZP môže zahrnúť aj ochranu pred týmito nečakanými udalosťami, čím vám poskytne istotu, že váš majetok je krytý nielen v dopravnej premávke.

6. Finančná istota v prípade úrazu

Navyše k ochrane pred škodami iným osobám a majetku môže PZP pre prívesný vozík zahŕňať aj ochranu v prípade úrazu vodiča alebo pasažierov. Toto je dôležité zabezpečenie, ktoré môže pokryť liečebné náklady a poskytnúť finančnú istotu v prípade zranení pri nehode.

7. Motivácia k bezpečnejšej jazde

Vedomie o existencii PZP môže slúžiť ako motivácia pre vodičov k bezpečnejšej a zodpovednejšej jazde. Vedomie, že sú poistení, môže podnietiť k dodržiavaniu dopravných pravidiel a zvyšovať povedomie o bezpečnosti na cestách.

Povinné Zmluvné Poistenie pre prívesné vozíky je neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o váš majetok a bezpečnosť na cestách. Pri vlastníctve prívesného vozíka by ste mali vážne uvažovať o uzatvorení PZP, aby ste si užívali bezstarostné jazdy s pocitom ochrany a bezpečnosti.

Zabezpečte svoj motocykel: Výhody a Inšpirácie Povinného Poistenia Zodpovednosti (PZP)

Motocykel nie je len dopravný prostriedok, je to vášeň a sloboda na dvoch kolesách. Avšak, spolu s radostnými okamihmi prichádzajú aj zodpovednosti. Jednou z nevyhnutných opatrení pre každého majiteľa motocykla je Povinné Poistenie Zodpovednosti (PZP). Prečo by ste mali zvážiť PZP pre svoj motocykel? Čítajte ďalej a objavte výhody a inšpirácie, ktoré vám toto poistenie môže poskytnúť.

1. Základné pokrytie zodpovednosti

Prvým a najdôležitejším benefitom PZP pre motocykel je poskytnutie základného pokrytia zodpovednosti. To znamená, že v prípade nehody, kde ste vy spôsobili škodu iným osobám alebo ich majetku, bude PZP kryť náklady na opravu alebo liečebné náklady. Toto je základná ochrana, ktorá vám môže ušetriť finančné starosti.

2. Ochrana pred finančnými dôsledkami

Nikto si neželá byť zapletený do dopravnej nehody, ale ak sa to stane, finančné náklady môžu byť enormné. PZP vám poskytuje finančnú ochranu pred vysokými nákladmi spojenými s opravami vozidla, lekárskymi účtami a ďalšími nákladmi spojenými s nehodou.

3. Bezpečnosť pre váš majetok

Motocykel je nielen prostriedkom dopravy, ale aj investíciou do vášho koníčka. PZP vám poskytuje istotu, že váš drahocenný motocykel je krytý v prípade poškodenia alebo krádeže. Týmto spôsobom môžete pokojne užívať jazdu, vediac, že váš majetok je v bezpečí.

4. Ochrana v zahraničí

Ak patríte medzi motocyklistov, ktorí radi cestujú za hranice, oceníte, že PZP môže poskytnúť ochranu aj v zahraničí. Táto možnosť vám umožňuje cestovať s pokojnou myseľou, vediac, že ste krytí aj na neznámom území.

5. Inšpirácia pre bezpečnú jazdu

Okrem finančnej ochrany môže mať PZP aj inšpiračný vplyv na vašu jazdu. Vedomie, že ste poistení, vás môže motivovať k bezpečnejšej a zodpovednejšej jazde, čím sa minimalizuje riziko nehôd a poškodenia.

Povinné Poistenie Zodpovednosti pre motocykel je nie len právnou povinnosťou, ale aj rozumným rozhodnutím pre každého vášnivého motocyklistu. Zabezpečte svoj motocykel a užívajte si jazdu s pocitom bezpečia a istoty.

Najlacnejšie PZP

Toľko peňazí ušetríte cez najlacnejšie PZPNejeden majiteľ povinne poistiteľného vozidla sa už neraz spytoval, na čo mu toto zabezpečenie vôbec je. Že ide opäť len o vymyslené štátne nariadenie, ktorým sa prostredníctvom poisťovní pokladnica opäť zväčší. Z časti to je pravda. Z druhej strany však má tento produkt svoje reálne opodstatnenie a praktickú stránku a j pre samotných spotrebiteľov. Netreba hneď všetko vnímať cez bankové konto alebo cez nenávisť k parlamentu.

Určite si však uzatvorte to najlacnejšie zo všetkých PZP prostredníctvom online porovnania. Nemusíte sa obávať toho, že lacnejšia cenová ponuka PZP vás neochráni. Zo zákona sú stanovené limity, ktoré musí spĺňať každé poistenie vozidla. Nemôže teda dôjsť k stavu, keď by nedošlo k preplateniu škody, ktorú spôsobíte prevádzkou svojho motorového vozidla. Dané limity sú vysoké, rádovo v miliónoch €, či už pre škody na majetku alebo na zdraví.

Ako na získanie najlacnejšej PZP ponuky?

Nemusíte chodiť vôbec ďaleko na to, aby ste získali to, čo hľadáte. Lacné PZP je vám totiž dostupné aj priamo na tejto stránke. Ak oňho máte záujem, kliknite si na vyššie vyznačený výraz. Automaticky budete presmerovaný na inú stránku, ktorá vám urobí bezplatné porovnanie viacerých ponúk. Čo tým získate? Ako čas, tak aj peniaze.

Predstavte si, že online porovnanie PZP vám zobrazí všetky vaše možnosti, vrátane tej najlacnejšej o 99% rýchlejšie, než osobne. Chodiť osobne po všetkých pobočkách je veľmi únavné a zabralo by to veľa hodín. Na čo zbytočne plytvať časom, keď všetky vaše ponuky môžete zistiť naraz, z domu a do 10 minút?

Jednoduchým riešením ako získať najlacnejšie PZP je práve cez tento odkaz, alebo kliknite na link. Jedná sa o zabehnutú a overenú stránku. Môžete ušetriť na ročnej platbe ozaj veľké sumy.

Nespochybniteľnou výhodou tohto online porovnania je aj to, že skutočne získate najlepšie ponuky. Nebudú sa vám zobrazovať takí poskytovatelia, ktorí si za to priplatili. Výsledky budú maximálne objektívne, bezplatné a nezáväzné. Čierne na bielom uvidíte, že rozdiely v poistnom môžu dosahovať aj niekoľko stoviek eur. Môže platiť aj to, že najlacnejšie zákonné poistenie auta nemusí byť to najhoršie a s najnižším krytím. Pokojne ním môže byť aj to najdrahšie. Preto si zobrazené ponuky všímajte nielen cenovo, ale aj poistným krytím. Niektoré totiž kryjú rôzne havarijné riziká.

Aby ste si mohli jednotlivé ponuky porovnávať, je potrebné, aby ste vypísali formulár na základe ktorého sa vám zobrazia výsledky. Ten bude požadovať informácie o poisťovanom vozidle, ktoré vyčítate z jeho technického preukazu a niektoré informácie o jeho majiteľovi. Zo zobrazených výsledkov potom môžete hneď aj o niektoré poistenie, nemusí byť rovno lacné, požiadať.

Aké udalosti kryje najlacnejšie PZP?

Palec hore pri motorePZP kryje len základ udalostí, ktoré sa netýkajú ani tak vás ako tých, ktorým ublížite. To znamená, že ak spôsobíte nejakú škodovú udalosť alebo dopravnú nehodu, zaplatené od vašej poisťovne budú mať tí, ktorých ste poškodili. Čo je asi aj celkom správne. Je vždy príjemnejšie platiť z vlastného vrecka svoje škody ako tie, ktoré ste spôsobili iným a možno v ešte väčšom rozsahu. Pri spôsobení tejto udalosti je nutné celú vec spísať s poškodeným, odfotografovať a zápisnicu odoslať do vašej poisťovne. Tá bude vec následne riešiť. Samozrejme, ak by ste boli vy ten poškodený, vec rieši ten, kto to zavinil.

Už aj to najlacnejšie povinné zmluvné poistenie auta teda kryje škody, ktoré ste spôsobili svojou nepozornosťou. Treba zdôrazniť, že nekryje úmyselne spôsobené poškodenie. Vtedy bude opäť na vás platiť všetko z vlastného vrecka. Bez tohto zabezpečenia vozidla by ste takisto museli platiť všetky škody vy.

To, že už aj to lacné poistenie auta vie byť veľmi nápomocné, dokazujú aj jednotlivé poistné limity, ktoré taktiež stanovuje štát. Každá poisťovňa  musí spôsobené škody kryť do 1 milióna eur v prípade materiálnej ujmy a pri ujme na zdraví až do 5 miliónov eur. Niektoré ponuky poisťovacích spoločností však tento limit presahujú. Ak by ste neboli poistený, kde by ste toľko miliónov na odškodnenie hľadali? Samozrejme, nikde nie je napísané, že poškodenie musí byť v takom rozsahu. No hlavne pri zdravotnej ujme je to veľmi možné. Ak nie ste milionár, tak potom by mohla takáto udalosť znamenať istý bankrot.

Čo je potrebné poistiť cez povinné zmluvné poistenie?

Zákon nariaďuje poistiť väčšinu dopravný prostriedkov, pričom nemusí ísť len o motorové, ale aj o nemotorové vozidlá. To znamená:

  • autá, nákladiaky,
  • dodávky,
  • prívesy,
  • návesy,
 • motocykle,
 • pracovné a poľnohospodárske stroje,
 • vysokozdvižné vozíky atď.

Najlacnejšie PZP sa nevzťahuje len na tie vozidlá, ktoré sú bežne súčasťou cestnej premávky, ale aj na tie, ktoré majú klasicky zákaz do nej vstúpiť. Svojou prevádzkou ale môžu poškodiť poškodenia či už materiálne alebo zdravotné. Ako základné pravidlo, ktoré určuje to, na ktoré vozidlo sa zákon aplikuje, by sme mohli určiť nasledovné. Je to na všetky vozidlá, ktoré na svoju prevádzku potrebujú platný technický preukaz.

Lacné povinné zmluvné poistenie viete nájsť nielen na auto, ale aj na každé iné vozidlo v zozname. Takže sa nemusíte obávať, že vás vyššie uvedená kalkulačka PZP bude nejakým spôsobom diskriminovať.

Nerešpektovanie sa pokutuje

Ako iste viete, policajné hliadky vás môžu pokutovať za mnoho vecí. Jednou z nich je aj neplatné povinné zmluvné poistenie auta. To zistia tak, že sa preukážete neplatnou bielou kartou, prípadne sa ňou vôbec nepreukážete. Tento skutok vás vie pripraviť aj o niekoľko stoviek eur. Preto si pred každou jazdou overte, či máte bielu kartu a či je platná. V prípade jej neplatnosti môže konať aj Obvodný úrad, ktorá vám vystaví nemennú 3 330 eurovú pokutu ako ponaučenie do budúcnosti. Preto si radšej uzatvorte najlacnejšie PZP.

Nezabudnite, že poistenie auta si zabezpečujete hlavne kvôli sebe. Ak spôsobíte nejakú škodovú udalosť, vaša poisťovňa preberá na seba vašu finančnú zodpovednosť za spôsobený skutok. Vy zaplatíte niekoľko desiatok eur za ročné zabezpečenie, no poisťovňa môže na vašom pochybení zaplatiť aj niekoľko miliónov. Bez tohto zabezpečenia musíte všetko hradiť sami.

Z článku ste sa mohli dozvedieť, kde zohnať rýchlo najvýhodnejšie najlacnejšie PZP a téme sa venuje aj tento článok.

Bezplatná PZP kalkulačka na hľadanie ponúk

Poistite svoje vozidlo cez kalkulačku poistnéhoPrvé, čo si väčšina opýtaných predstaví, keď sa povie „kalkulačka“, je nástroj s číslami a rôznymi operáciami, no v kontexte PZP hovoríme len o pomyselnom nástroji, ktorého smerodajnými údajmi budú nielen čísla (hlavne, čo sa týka údajov o vozidle), ale aj iné informácie, ktoré vo finálnom dôsledku môžu ovplyvniť celkovú cenu produktu. V tomto článku si tento internetový nástroj predstavíme bližšie, aby ste vedeli, či sa ho vôbec oplatí vyskúšať alebo nie. Začnime teda s tým, kde ho nájsť.

Rýchle a bezplatné hľadanie ponúk

Ak chcete získať ceny ponúk jednotlivých spoločností, prvá vec, na ktorú by ste sa mali preorientovať, je online zisťovanie pomocou kalkulačky PZP, ktorá vám výpočet urobí behom niekoľkých sekúnd. Predstavme si situáciu, keď by ste museli chodiť osobne do rôznych pobočiek, pretože chcete získať tú najvýhodnejšiu a najlacnejšiu ponuku. Bez preháňania by vám to zabralo aj niekoľko hodín času, nehovoriac o tom, že by ste ich museli obetovať z viacerých dní. Ušetriť čas môžete pomocou výpočtov online. Nie hodiny budú rozhodovať, ale minúty či dokonca sekundy.

Ešte lepším a rýchlejším návodom na to, ako získať najlacnejšie PZP pomocou kalkulačky, je využiť ju online v porovnávači ponúk. Jednou z takýchto porovnávačov je cez túto stránku online. Porovnávač vám ukáže, že cenové rozdiely môžu byť až v stovkách eur. Zatiaľ čo ste váš Golf poistili v jednej spoločnosti za 300 eur, v inej ste to isté krytie mohli mať za 80 eur. Tento príklad je aplikovateľný na každé iný typ a značku vozidla.

Hore uvedená stránka obsahuje jeden formulár, ktorý vypíšete, odošlete a do niekoľkých sekúnd máte výsledky, ktoré ukazujú všetky vaše dostupné ponuky, z ktorých si určite nájdete takú, ktorá vám najviac vyhovuje. Koniec koncov by aj mala vyhovovať, lebo v pobočkách iné výsledky nedostanete, pokiaľ nie ste ich zamestnanec.

Rýchly formulár

Povedali sme si už, že na to, aby ste získali najlepšie ceny PZP, je potrebné využiť kalkulačku online, ktorá vám urobí presný výpočet ponúk. Na to však treba vypísať jeden formulár a následne ho odoslať. Nemusíte sa báť, že niekto zneužije údaje, ktoré zapíšete. Tie sú využité čisto len na vygenerovanie výsledkov. Takisto sa nemusíte báť, že porovnanie je záväzné a že si nejakú ponuku musíte vybrať, pretože tomu tak vôbec nie je. Formulár môžete vypísať len informačne, aby ste vedeli, čo očakávať, ak sa priblíži koniec platnosti vašej bielej karty. Povedzme si, aké údaje, ktoré je treba zadať do formulára, ovplyvňujú výpočet,  a tým aj výslednú cenu PZP.

 1. Auto resp. iné vozidlo

Prvou a tou najhlavnejšou časťou celého tohto produktu a formulára, je vypísanie údajov o automobile, resp. inom poisťovanom vozidle. Aby bol výpočet pomocou poistnej kalkulačky presný, musíte všetky údaje zadať aj vy presne a bez prikrášľovania, ináč vaša biela karta nebude platná. V rámci týchto  údajov je potrebné zadať účel využívania vozidla, rok výroby, priemerný počet kilometrov najazdených za rok, výkon a objem motora, maximálna prípustná hmotnosť, prevádzková hmotnosť, typ paliva atď.

 1. Majiteľ

Osoba majiteľa je takisto faktor, ktorý výslednú cenu môže ovplyvniť a ktorý treba takisto do formulára zadať. Nejde však o nič osobné, žiadne čísla, žiadne adresy, žiadne mená… Treba zadať číslo vodičského preukazu, dátum jeho vzniku, dátum narodenia, či už niekedy spôsobil dopravné nehody, ako dlho je už bez nehody atď.

 1. Špeciálne zľavové informácie

Ak si otvoríte formulár, možno sa vám môže zdať zvláštne, že výpočet ceny online môžu ovplyvniť aj také informácie ako sú napr. či máte deti do 15 rokov, účet v OTP banke, na aké obdobie chcete poisťovaciu zmluvu uzatvoriť atď. Avšak mnoho z týchto údajov môže výslednú cenu znížiť.

Ak ste všetko vypísali, dokument odošlite a do niekoľkých sekúnd si môžete študovať výsledky kalkulačky PZP, ktorá vám zobrazili presný výpočet ceny z rôznych spoločností. Ak vás niektorá zaujala, jednoduchým klikom na ňu o ňu požiadate. Dopíšete niekoľko informácii, tento krát už osobnejších, aby vaša žiadosť nadobudla platnosť. V rámci nich budete musieť zadať mailovú adresu, na ktorú vám bude odoslaných niekoľko dokumentov: návrh zmluvy, podmienky, údaje na zaplatenie poistného a dočasná 30-dňová biela karta. Dajte si pozor, aby ste túto dobu neprešvihli, ináč vás môžu prekvapiť vysoké pokuty kvôli zaniknutej povinnosti. Ako náhle zaplatíte poistné, domov vám bude zaslaná originál biela a zelená karta, platné na takú dobu, na akú ste ich uzatvorili.

S poisťovaním vozidiel sa neoplatí riskovať. Ak je vaším problémom strata času a výška poistného, vďaka kalkulačke online, ktorá vám urobí výpočet ceny PZP zadarmo a do niekoľkých sekúnd, sa už nebudete mať na čo vyhovárať a iný článok o tom si môžete prečítať aj tu na Telegraph.

Nebankové a bankové pôžičky

Prstom v oblakochPokiaľ jednotlivci potrebujú väčšiu či menšiu finančnú pomoc, medzi najčastejšie apelovanými sú práve bankové a nebankové spoločnosti. Okrem iného je možné si požičať aj od jednotlivcov, to však býva náročnejšie na psychiku žiadateľa, ktorý sa musí priznať, že má finančné problémy. Preto bude náš článok skúmať práve nebankové a bankové pôžičky, ich úskalia, plusy či rozdiely. Jedno je však, nikto vás nemôže oklamať, ak sa oklamať nedáte. Preto už v úvode zdôrazňujeme, aby ste si jednotlivé spoločnosti (hlavne nebankovky) overovali v zozname licencovaných spoločností napr. aj na stránke NBS. Tá obsahuje vždy aktuálne informácie, takže nehrozí, že naletíte firme, ktorá stratila licenciu. Teda pokiaľ sa budete riadiť týmto zoznamom… Predstavme si teda bankové a nebankové pôžičky bližšie.

Základné rozdiely

Všeobecne platí, že ľudia majú väčšiu dôveru v banky ako nebankovky. Príčinou toho je, že mnoho spoločností (hlavne nelicencovaných) svojich zákazníkov doslova zdieralo z kože. Tí museli požičanú sumu vrátiť niekoľkonásobne vyššiu, čiže išlo skutočne o úžerníctvo. Ako sme už v úvode uviedli, dnes si už viete rýchlo skontrolovať, ktorej spoločnosti možno veriť a ktorej už nie. Pokiaľ chcú jednotlivé subjekty legálne existovať, musia rešpektovať štátne ustanovenia. Nebankové a bankové pôžičky nie sú výnimkou a preto ak by prekračovali zákonom stanovené normy, rýchlo by skončili. Poďme teda k rozdielom.

 1. Nároky na žiadateľa

Asi nebude pre nikoho novým, ak povieme, že nebankové pôžičky môžete získať oveľa jednoduchšie ako bankové. Pokiaľ potrebujete čo i len najnižšiu poskytovanú sumu z banky, musíte spĺňať skoro také kritéria ako pri vysokých sumách (okrem založenia nehnuteľnosti a iných poplatkov). Menej populárne subjekty majú svoje dvere otvorené aj pre obyčajných ľudí, ktorí možno žijú len zo štátnych príspevkov. Napriek tomu vedia s peniazmi dobre hospodáriť, no raz za čas sa vyskytne niečo, čo musia neodkladne vyriešiť a na to potrebujú financie nad rámec ich bežného života. Nebankové pôžičky sú na rozdiel od bankových dostupné aj pre nezamestnaných ako dôchodcov, ženy na materskej, študentov a je možné ich získať bez dokladovania príjmu či bez registra.

 1. Výška poskytovanej sumy

Jednotlivé inštitúcie poskytujú finančnú pomoc v rôznych hodnotách. Najnižšie možné čiastky si môžete požičať v nebankovkách a najvyššie zas v bankách. Nebankové pôžičky začínajú už od približne 20 eur a končia väčšinou na 30 000 eurách. Zriedkavo sa je možné stretnúť aj s vyššími sumami. Pokiaľ máte vyššie ciele, ktoré sú finančne náročnejšie, banky vám vedia požičať aj viac ako 100 000 eur, no na to treba dokazovať veľa vecí.

 1. Doba splácania

Medzi nevýhody nebankových pôžičiek v porovnaní s bankovými patrí aj to, že majú kratšiu dobu splatnosti. Aj pri niekoľkých stovkách eur môže ísť o niekoľkodňovú splatnosť (napr. 30 dní), zatiaľ čo pri podobnej sume v banke by ste mali aj niekoľko mesiacov. Ku konkrétnym dobám splatnosti sa vyjadríme nižšie, kde si zmienime jednotlivé produkty. Najdlhšiu dobu splatnosti ponúkajú banky, ktoré ku vyšším požičaným sumám ponúkajú až 30 rokov na splatenie.

O aký produkt požiadať?

Prepočet bankoviekPokiaľ viete, o akú sumu máte záujem, ale neviete, aký produkt a od koho by bol pre vás vhodný, tento stručný popis jednotlivých produktov vám určite pomôže. Treba si však dať pozor na to, že v niektorých prípadoch ide o čisto nebankové pôžičky, takže žiadať ich v bankách by bolo zbytočné.

 1. Pôžičky ihneď do 500 eur

Mnohokrát sa stáva, že si vzniknutá situácia žiada okamžité finančné riešenie, časový odklad je neprípustný, no bankový účet toľko prostriedkov nemá. Preto sú k dispozícii nebankové pôžičky ihneď, ktoré môžete mať na účte už do 10 minút od schválenia. Maximálne však do 24 hodín od požiadania. Požičať si takto rýchlo môžete až do 500 eur. Takúto sumu môžete v niektorých prípadoch získať bez registra, bez dokladovania príjmu a nemusíte byť zamestnaný. Splatnosť tohto typu produktu je väčšinou do 30 dní. Niekedy je aj možnosť jej predlženia, no za príplatok. Úroková sadzba môže presiahnuť 30%, no na druhej strane môže byť aj na nule. Hlavne pri špeciálnych akciách spoločností, ktoré svojim novým zákazníkom požičajú bezúročne.

 1. Rýchle pôžičky do 5 000 eur, niekedy aj vyššie

Dobrou správou je, že aj vyššie sumy môžete získať pomerne rýchlo, nie však do 24 hodín, ale do 7 dní. Už do 5 000 eur vám požičajú aj bankách aj v nebankovkách. Treba ale počítať s náročnejšími kritériami. Už aj nebankové pôžičky s vyššou sumou môžu požadovať dokladovania príjmu prípadne budú kontrolovať register. Doba splatnosti môže byť aj niekoľkoročná a úroková sadzba je zväčša do 30% a to aj v bankách.

 1. Klasické dlhodobé pôžičky aj nad 100 000 eur

Či už ste mladý alebo starší a potrebujete vyššiu sumu peňazí, najlepšie je sa obrátiť na bankové pôžičky, ktoré vám vedia vysoké sumy sprostredkovať s nízkym úrokom. Úrok nebankových ponúk väčšinou presahuje 10%, zatiaľ čo v bankách nájdete aj pod 1%. No napriek tomu môžu nastať preplatky až v desiatkach tisícoch eur. Preto by sme chceli upozorniť na online kalkulačku, ktorá urobí porovnanie vašich súčasných možností, ako bankových, tak aj nebankových pôžičiek. Je bezplatná a nezáväzná, takže je skutočne nápomocná, pokiaľ hľadáte to najlepšie a najvýhodnejšie na trhu. Splatnosť pri vyšších sumách môže byť aj 30 rokov. V tomto prípade je ale potrebné počítať so založením nehnuteľnosti. Ich vybavovanie je dlhšie, no niekedy sa to dá všetko stihnúť do 2 týždňov.

Spôsob požiadania

O nebankové aj bankové pôžičky môžete žiadať online aj telefonicky, prípadne cez sms (nie v bankách). Možnosť osobne požiadať o túto finančnú pomoc poskytujú hlavne banky, pretože nebankovky majú svoje kamenné pobočky len veľmi zriedkavo.

Ako ste sa mohli dočítať, bankové a nebankové pôžičky majú medzi sebou rozdiely a viac o nich si môžete zistiť napr. aj v tomto príspevku.

So životným poistením vás nič neprekvapí

Otec, mama a dieťa pred svojim domom

V dnešnom uponáhľanom svete plnom nástrah je normálne, že nehoda sa pritrafí aj tomu človeku, ktorý si dáva maximálne pozor. Pravidlo je také, že na neopatrnosť iných doplácajú práve nevinní. Na neočakávané životné situácie je tu životné poistenie, ktoré už môžete v dnešných dňoch uzatvoriť rýchlo a online, a to najlepšie a najlacnejšie získate vďaka porovnaniu z kalkulačky. Náš príspevok bude venovaný celej tejto problematike, aby sme vás o nej oboznámili čo najpresnejšie a aby ste sa po jeho prečítaní len uistili, že tento typ zabezpečenia je skutočne nenahraditeľný (pokiaľ nemáte na svojom účte nadbytočných niekoľko tisíc eur.

Buďte si vašimi krokmi istejší…

Mnoho ľudí, ktorí sa po nehode zobudia v nemocnici, nevedia pochopiť, ako sa taká či onaká udalosť mohla stať, keď mali oči na stopkách. Ak sa má niečo stať, tak sa to stane a to bez ohľadu na to, či ste opatrný alebo nie. Prebudenie vás môže ešte viac prekvapiť, opäť raz nemilo, keď zistíte, koľko ste dlžný za príslušnú zdravotnú starostlivosť. Pokiaľ patríte k drvivej väčšine Slovákov, ktorí zarábajú minimálnu mzdu, takú zdravotnú starostlivosť, akú by ste potrebovali, si nebudete môcť dovoliť. A práve na to slúži životné poistenie, ktoré by vám malo zabezpečiť a zaplatiť všetko, čo skutočne potrebujete.

Vyššie zmienený prípad smeroval len na prípad, keď sa prebudíte v nemocnici. Skutočnosť však môže byť jemnejšia, ale aj nepríjemnejšia. Jemnejšia v tom, že sa nenastane taká situácia, že počas nehody odpadnete, ale že budete vnímať všetko a stabilizácia nebude nutná, iba ak na menšie ošetrenia, ktoré vám aj tak spôsobia práceneschopnosť. Aj takého situácie môže životné poistenie ľahko vyriešiť.

Iným, najhorším prípadom, hlavne pre vašich blízkych je, ak sa z takej udalosti už neprebudíte. To, koľko financií predstavuje zabezpečovanie poslednej rozlúčky si uvedomuje len málokto a rodina sa musí finančne zadlžiť. Nie je tajomstvom, že táto udalosť sa môže vyčísliť aj na tisíce eur. O to tragickejšia by táto situácia bola, ak by ste boli hlavným živiteľom rodiny, ktorú by ste teda odtrhli od hlavného príjmu.  Základné, a teda rizikové životné poistenie, slúži práve na to, aby vaša rodina mala dostatok finančných prostriedkov na to, aby vám mohli usporiadať takú rozlúčku, akú si zaslúžite a mnohokrát vydržia aj dlhšiu dobu po rozlúčke.

S pripoisteniami máte viac možností

Niektorí ľudia žijú v tom, že životné poistenie poisťuje len riziko smrti. Na základe našich vyššie zmienených príkladov si môžete všimnúť, že to takto nie je. K trom základným typom tohto produktu, o ktorých sa zmienime v nasledujúcom odseku, si môžete privoliť rôzne pripoistenia typu úraz, choroba, invalidita, strata zamestnania či dieťa. Pri realizácii akejkoľvek z týchto udalostí, vám bude poskytnutá riadna finančná pomoc na zdravotnú starostlivosť zo strany poisťovne. Je na vás, či si vyplácanie zvolíte jednorazovo alebo čiastočne. Veľkou výhodou je, že ak chcete poistiť aj iných členov rodiny, nemusíte im vytvárať novú zmluvu. Jednoducho ich zakomponujete do tej vašej. Finančne je to prijateľnejšie a ak by sa im niečo prihodilo, vaša zmluva to rýchlo vyrieši.

Druhy tohto produktu

Chôdza po lane s dáždnikom v ruke symbolizujúca životné poistenieV predchádzajúcom odseku sme vám priblížili také udalosti, o aké je možné rozšíriť poistné krytie vášho produktu. Vo všeobecnosti si môžete zvoliť 3 produkty, pričom prvým a základným produktom je rizikové životné poistenie, ktoré je obsiahnuté aj v ďalších dvoch druhoch, len je obohatené o sporenie dvoch typov: investičné a kapitálové. Aký je medzi nimi rozdiel?

Kapitálové a investičné životné poistenie sú produkty so sporením, no ich základný rozdiel je v tom, kto určuje to, kam budú vaše peniaze investované. Pri kapitálovom s vašimi peniazmi narába samotná poisťovňa, pričom ich investuje bezpečne do stabilných dlhopisov. Vaše peniaze sa znásobujú pomaly, ale isto, a to aj vďaka TUM alebo technickej úrokovej miere, čo je číslo, ktoré určuje váš ročný garantovaný zisk. Takúto istotu nemáte pri investičnom type tohto produktu, pretože si sami určujete, kde budú vaše peniaze investované a poisťovňa vašu požiadavku zrealizuje. Môžete si zvoliť, či si zvolíte cestu akcií, dlhopisov alebo oboch metód. Je to však riziko, hlavne v prípade akcií, pretože nikdy nemôžete s istotou povedať, ako sa najbližšiu dobu budú chovať. Bežne nastáva vysoký nárast, ale aj nečakaný prepad. Preto vám poisťovňa pri tomto produkte nemôže nič garantovať.

Akým spôsobom požiadať?

Myslíte si, že vašou jedinou možnosťou, ako o tento produkt požiadať, je osobná návšteva pobočky? Nie. O najlepšie životné poistenie môžete požiadať už aj z vášho domova a to online spôsobom. Je to rýchle a pohodlné. Naštudujete si vaše možnosti, vyberiete si takú ponuku, aká vás zaujala a požiadate o ňu. Keby ste chceli všetko absolvovať osobne, potrebovali by ste aj hodiny a hodiny času, zatiaľ čo pomocou online vybavovania môžete mať všetky dostupné cenové ponuky životného poistenia už do niekoľkých minút, ak na to využijete kalkulačku, ktorá vám urobí presné porovnanie trhových ponúk.

To najlepšie vďaka porovnaniu

Ak hľadáte to najlepšie prípadne najlacnejšie životné poistenie, obráťte sa na kalkulačku online, ktorá vám urobí porovnanie ponúk do niekoľkých minút. Vašou úlohou len bude vypísať jeden formulár, ktorý sa nachádza aj na stránke, ku ktorej sa dostanete po kliknutí na hore vyznačený slovný výraz a odoslať ho. Podľa vami zadaných údajov vám budú vypočítané jednotlivé  možnosti vášho zabezpečenia s tými najlepšími cenami a vy si môžete slobodne, bez toho, aby vás niekto prehováral, zvoliť takú ponuku, aká vás najviac zaujala. Najlepšou výhodou kalkulačky životného poistenia online je to, že je úplne bezplatná.

Pokiaľ by ste však potrebovali v tejto oblasti poradiť resp. by ste chceli odborný názor na jednotlivé výsledky porovnania online, na danej stránke máte k dispozícii odborného poradcu, ktorý vám objektívne povie, prečo si zvoliť to a nie hento, či nie je vyobrazená suma prehnaná atď. Opäť je táto pomoc úplne bezplatná.

To, kde môžete to najlepšie životné poistenie zohnať, sme si už povedali, no možno vás o tom presvedčí aj iný článok, ktorý je vám prístupný na tejto stránke, a ktorý taktiež skúma výhody a nevýhody porovnania online.

Pôžičky ako často využívaná finančná služba

Túto finančnú službu využíva väčšina z násV dnešnom príspevku si bližšie ozrejmime pojem „pôžičky“, vo finančnom kontexte správne nazývané aj úvery. Mohli by sme sa o nich baviť vo všeobecnosti, no tento článok sa zameriava skôr na ich základné delenie, ktoré by vám pri ich výbere mohlo pomôcť. Pozornosť bude patriť aj tomu, na čo sa pri výbere sústrediť. Tie najlepšie pôžičky a všetky ich možnosti nájdete aj na stránke na toto odvetvie špecializovanej.  Ak sa chcete v oblasti pôžičky zdokonaliť ešte viac, môžete si pozrieť aj tento článok – https://en.wikipedia.org/wiki/Credit_(finance)

Úrok nie je jediný podstatný

Mnoho začiatočníkov v tejto oblasti si myslí, že jediné, na čo si treba dať pri výbere pôžičky pozor, je práve úroková sadzba. To je však len časť pravdy. Úrok síce má určitú výpovednú hodnotu, ale vyššiu výpovednú hodnotu, hlavne v prípade požičania vysokých súm, má ročná percentuálna miera nákladov, známa aj pod skratkou RPMN. Ide o číslo udávané v percentách, ktoré na rozdiel od úroku udáva to, koľko preplatíte počas jedného roka splácania vrátane úroku a iných poplatkov. Niekedy bolo toto číslo až niekoľkonásobne väčšie než úrok, dnes však zákon jeho hodnotu upravuje a nemal by prekročiť 33%. Či to však bude tak aj o niekoľko mesiacov po uverejnení nášho článku, nevieme s istotou povedať.

Poskytovateľ

To, či vás pôžičky vyjdú výhodne alebo nie ovplyvňuje aj to, od koho si ich plánujete požiadať a na výber máte bankové a nebankové služby. Klasický obraz je, že banky sú dobré, nebankovky zlé. Na základe čoho však vzniklo takéto zaradenie? Na základe neopatrnosti ľudí, ktorí peniaze chceli bez ohľadu na to, čo to pre nich bude znamenať a teda si nenaštudovali podmienky. Ak by si ich naštudovali a nepáčili by sa im, s nevýhodnou ponukou by nesúhlasili a pištoľ im taktiež pri hlave nikto nedržal.

Najväčším rozdielom medzi bankami a nebankovými spoločnosťami je ten, že v nebankových môžete získať pôžičky ihneď bez registra, bez dokladovania príjmu či bez ručenia nehnuteľnosťou a dostupné sú aj pre nezamestnaných, aj pre ženy na materskej, aj pre študentov či dôchodcov. S takýmito možnosťami by ste sa určite v bankách nestretli. Nevýhodou týchto ponúk však býva, že majú vyšší úrok, no v niektorých prípadoch ich môžete získať bezúročne.

Rýchlosť dodania

Pokiaľ je vašim hlavným kritériom získania peňazí to, za aký čas ich môžete mať na účte, v tom prípade vás naše delenie poteší. Platí však to, že čím rýchlejšie peniaze potrebujete, tým menšia suma vám bude k dispozícii, a to následovne:

Rýchlosť, jednoduchosť a výhodnosťNajrýchlejšie pôžičky ihneď

Už z názvu vám mohlo vyplynúť, že nič rýchlejšie ako nebankové pôžičky ihneď doposiaľ na trhu nie je a to z toho dôvodu, že sú žiadateľom dostupné do 24 hodín prípadne do 10 minút od schválenia žiadosti. Ako ste mohli správne pochopiť, dostupné sú len u nebankových poskytovateľom, ktorí vám môžu takýmto tempom poskytnúť sumu až do 500 eur a to bez registra, bez dokladovania príjmu, bez ručenia nehnuteľnosťou, ale aj vám, čo ste nezamestnaný, dôchodca, študent alebo žena na materskej. Doba splatnosti býva väčšinou jeden mesiac a úrok sa pohybuje okolo 20%.

Rýchle pôžičky do 4 dní

Inou alternatívou získania peňazí sú práve rýchle pôžičky, ktoré však budú bez registra či bez dokladovania príjmu dostupné len veľmi ťažko. Do 4 dní však môžete získať až 5 000 eur. Žiadať môžete pre zmenu už aj v bankách, nielen v nebankových spoločnostiach. Doba splatnosti je dlhšia, môže byť niekoľkomesačná, ale aj niekoľkoročná. Úrok je opäť tesne nad alebo pod 25%.

Klasické dlhodobé pôžičky

Tieto produkty patria k najznámejším, pretože poskytujú skutočne vysoké sumy až do 200 000 eur, no za prísnych podmienok. Doba príchodu peňazí na účet môže byť až 14 dní, pričom je nutné počítať so založením nehnuteľnosti, s kontrolou registra a s dokladovaním príjmu. U niektorých nebankových poskytovateľov by ste sa možno mohli niektorej podmienke vyhnúť, no odrazí sa to na úroku. Doba splácania môže byť až 30 rokov, nie však viac. Úroková sadzba sa u bankových poskytovateľov pohybuje do 5%, u nebankových nad 10%.

Spôsob požiadania

Iným údajom, ktorý by vás mohol pri výbere produktu ovplyvniť je ten, ako možno oňho požiadať. Takže, čo asi tušíte je, že o pôžičky môžete požiadať osobne, telefonicky, no inými menej osobnejšími metódami sú online požiadanie a žiadosť cez sms.

Osobná a telefonická žiadosť sú známe každému. Požadujú osobný kontakt či už fyzický alebo telefonický s pracovníkom spoločnosti, s ktorým môžete osobne prekonzultovať detaily produktu. Pokiaľ chcete skúmať viac ponúk, môže to byť časovo veľmi náročné a obetovať budete musieť aj niekoľko hodín z vášho voľného času.

Žiadať o pôžičky online je nielen maximálne pohodlné, ale aj minimálne stratové. Na porovnanie ponúk nepotrebujete hodiny času, ale ak máte správnu stránku, tak vám stačí aj 5 minút. Z domu si vybavíte všetko čo potrebujete a bezplatne si zistíte tú najvýhodnejšiu ponuku. Pomocou internetu môžete požiadať o všetky možné sumy, teda od 20 eur do 200 000 eur.

Iným núkaným spôsobom, ako možno o pôžičky požiadať, je sms správa. Tento spôsob je prítomný jedine u nebankových spoločností, no je pomerne nevýhodný, lebo je pomalý, má náročnejšie podmienky na získanie, pričom umožňuje získať „len“ 500 eur. Ďalej je ich doba splatnosti pomerne krátka a poplatky veľmi vysoké. Úroky nie sú jediným poplatkom, ale účtujú sa aj poplatky za sprostredkovanie sumy.